Słownik pojęć

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE istnieją w Polsce i oznaczają, że prawo nakazuje w określonych sytuacjach wykupienie danego rodzaju ubezpieczenia (a brak spełnienia obowiązku może spowodować nałożenie kary). Jednym z przykładów takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu ( potocznie zwane OC komunikacyjne ). Każdy kto posiada samochód ma obowiązek wykupić takie ubezpieczenie. ubezpieczenie OC komunikacyjne nie jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem. Jako przykład można podać obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy, księgowych, biegłych rewidentów, zarządców nieruchomości, radców prawnych, rolników czy ubezpieczenie budynków rolniczych. Charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych jest to, że zakres ich określa prawo, nie można dobrowolnie zawężać zakresu ubezpieczenia, wprowadzać dodatkowych wyłączeń, bardzo często podana jest suma gwarancyjna, na którą - co najmniej - należy się ubezpieczyć (co najmniej, gdyż jeśli ktoś uzna, że jest to za niski limit, to może wykupić ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną). Również żaden zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.