Słownik pojęć

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa. Rodzaje ubezpieczeń społecznych ze względu na zakres świadczeń:

  • ubezpieczenia emerytalne
  • ubezpieczenia rentowe w tym renta inwalidzka, szkoleniowa, rodzinna.
  • ubezpieczenia chorobowe
  • ubezpieczenia wypadkowe.

W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmują się: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.