Słownik pojęć

UMOWA GWARANCYJNA

UMOWA GWARANCYJNA to umowa zawierana pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą czyli dłużnikiem. Jest umową nienazwaną. Posiada oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody zawierania umów, zatem w dużej mierze ukształtowana została przez praktykę. Istotne jest to, że gwarant nie może odwoływać się do stosunku podstawowego kontraktu łączącego dłużnika zwanego zleceniodawcą, z wierzycielem czyli beneficjentem. Może natomiast bez ograniczeń powoływać wszelkie zarzuty wynikające ze stosunku łączącego go z beneficjentem.