Słownik pojęć

UPOSAŻONY

UPOSAŻONY to inaczej beneficjent; osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.