Słownik pojęć

WEZWANIE DO ZAPŁATY

WEZWANIE DO ZAPŁATY to rodzaj pisma formuowanego do dłużnika w celu wyegzekwowania należności. Wezwanie do zapłaty, to inaczej ponaglenie pisemne oraz przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. Jest to narzędzie bezpośredniej windykacji należności na etapie polubownym, którą najczęściej prowadzi sam wierzyciel w ramach kontroli swoich płatności. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać szereg istotnych elementów :

  • data i miejsce sporządzenia pisma,
  • określenie wierzyciela,
  • określenie dłużnika,
  • tytuł pisma np.: wezwanie do zapłaty, ponaglenie, przypomnienie,
  • dokładną kwotę zaległości wraz z numerem faktury, datą wymagalności płatności oraz wartością odsetek, jakie zostały naliczone dłużnikowi za opóźnienia w spłacie,
  • termin, w którym dłużnik powinien zapłacić zaległość oraz formę płatności na przykład gotówka w kasie firmy, przelew bankowy na wskazany numer konta,
  • informacje o konsekwencjach jakie podejmie wierzyciel, jeśli w terminie dłużnik nie ureguluje zaległości.

Sama treść wezwania powinna być bardzo stanowcza i jednoznacznie wskazywać na obowiązki dłużnika.