Słownik pojęć

WIERZYCIEL

WIERZYCIEL osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby dłużnika, z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.