Słownik pojęć

WINDYKACJA

WINDYKACJA dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń. Windykacja może mieć dwie formy; polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika które ma doprowadzić do spłaty należności, oraz windykacja sądowa dotycząca przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika doprowadza do postępowania sądowego. W tej kwestii mamy również podział na:

  • Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja to także metoda stosowana przez biura informacji gospodarczej, która rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru Długów (KRD) prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej SA (BIG). Jeśli dłużnik nie spłaci należności, kolejnym krokiem jest wpis do KRD.

Z miękką windykacją spotykają się najczęściej dłużnicy, których zadłużenie powstało stosunkowo niedawno. Nie ma więc potrzeby wykorzystywania większej presji na dłużniku niż zwykłe upomnienie i prośba o przyspieszenie terminów płatności. W przypadku twardej windykacji, windykatorzy stosują ostrzejsze sankcje windykacyjne jak np. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, wpis do KRD, wywiad detektywistyczny i gospodarczy, wizyty windykatorów terenowych.

  • Twardej windykacja polega na tym, że windykatorzy posługują się o wiele bardziej poważnymi sankcjami prawnymi i moralnymi niż w przypadku "miękkiej windykacji" np. postępowanie sądowe, egzekucyjne a nawet karne. Twarda windykacja dotyczy jedynie tzw. dłużników trudnych, którzy od dłuższego czasu opóźniają się z zapłatą. Niektórzy windykatorzy nie podzielają rozdziału na miękką i twardą windykację.

Narzędziem windykacji jest wpis do Biura Informacji Gospodarczej, wywiad gospodarczy oraz Giełdy wierzytelności.