Słownik pojęć

WYPADEK DROGOWY

WYPADEK DROGOWY to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego smierci. W takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać pogotowie, policję a w razie potrzeby także straż pożarną.