Słownik pojęć

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

WYPADEK KOMUNIKACYJNY to zdarzenia w ruchu drogowym, w których uczestniczą pojazdy, kończące się ofiarami, niejednokrotnie śmiertelnymi. W przypadku gdy nie ma ofiar w ludziach, a uszkodzenia są tylko materialne – zdarzenie to nazywamy kolizją drogową. Często w wypadkach uczestniczą także piesi, rowerzyści i inni użytkownicy drogi. Najczęstsze przyczyny wypadków to nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych i nieostrożne wchodzenie na jezdnie pieszych lub nietrzeźwość kierowców.