Słownik pojęć

ZADOŚĆUCZYNIENIE

ZADOŚĆUCZYNIENIE to rekompensata pieniężna za wyrządzone szkody niemajątkowe na Poszkodowanym w wypadku. Pojęcie to, związane jest ze zdrowiem bądź ciałem Poszkodowanego. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia połączone są często z cierpieniem fizycznym i psychicznym, zadośćuczynienie właśnie, powinno złagodzić chociażby w pewnym stopniu te cierpienia. Przede wszystkim na ono na celu uwzględnienie wszystkich cierpień osoby Poszkodowanej, zarówno już doznane, jak i te, które mogą objawić się w przyszłości. Zasadniczą funkcja zadośćuczynienia jest rekompensacja, powinno wynagrodzić Poszkodowanemu doznane cierpienie a także ułatwić mu przezwyciężyć złe i bolesne przeżycia oraz wspomnienia. Wysokość zadośćuczynienia nie może być nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy. Ma ono służyć jej złagodzeniu, a nie być źródłem wzbogacenia. O wysokości zadośćuczynienia decydują w szczególności - rodzaj doznanej szkody, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, nieodwracalny charakter następstw wypadku, długość leczenia, wiek, płeć czy stan cywilny Poszkodowanego oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu. Przy określaniu zadośćuczynienia należy również uwzględnić widoki na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej czy bezradność życiową.