Słownik pojęć

ZLECENIODAWCA

ZLECENIODAWCA jako strona umowy, jako podmiot zlecający drugiemu wykonanie czynności, a ten, zobowiązuje się do jego wypełnienia. Zleceniodawca nazywany jest również dającym zlecenie. Ważne jest by zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca posiadali zdolność do czynności prawnych.