OBNIŻENIE RAT KREDYTOWYCH

Polega na wykreśleniu z umowy kredytu klauzul niedozwolonych (abuzywnych), czyli tych związanych z przerzuceniem całości ryzyka zmiany stopy procentowej na konsumenta. Umowa jest nadal ważna i kontynuowana, jednak przyszłe raty ulegają znacznemu obniżeniu.

ZWROT NADPŁACONYCH RAT KREDYTOWYCH

Wykreślenie z umowy kredytu klauzul niedozwolonych (abuzywnych), powoduje również, że kredyt zostaje z datą wsteczną przeliczony w oparciu o ustalony WIBOR. W efekcie bank zwraca konsumentowi nadpłatę powstałą w wyniku dotychczasowego stosowania niekorzystnej stopy procentowej.

Obsługa prawna
składa się z IV etapów

01 Bezpłatna analiza prawno - ekonomiczna

Celem analizy jest przedstawienie możliwości postępowania indywidualnie dostosowanych do stanu faktycznego i prawnego Państwa sytuacji. Otrzymają Państwo wstępne szacowanie wartości nadpłaconych rat kredytowych oraz informacje na temat możliwości obniżenia rat przyszłych.

02 Czynności przedsądowe

Na tym etapie czynności Kancelarii stanowią uzyskanie od banku zaświadczenia dotyczącego historii spłat, wezwania banku do dobrowolnej zapłaty wskazanych roszczeń, wezwania do dobrowolnej zmiany niedozwolonych postanowień umownych, zawezwania do próby ugodowej, złożenia reklamacji do Rzecznika Finansowego, reprezentowania Państwa w negocjacjach ugodowych z bankiem.

03 Postępowanie sądowe

Jeżeli podczas rozmów ugodowych stanowisko banku jest nie do przyjęcia Kancelaria przygotowuje i składa do sądu pozew. Dotychczasowa praktyka w tego typu sprawach pokazuje, że Państwa udział w posiedzeniach nie jest wymagany. Adwokaci i radcy prawni Kancelarii reprezentują Państwa w sądzie.

04 Postępowanie egzekucyjne

Po zakończeniu sprawy i zasądzeniu należności od banku, Kancelaria reprezentuje Państwa również w toku ewentualnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko bankowi.

Od czego
zacząć?

01 Aby dowiedzieć się o ile możesz obniżyć ratę Twojego kredytu wypełnij formularz kontaktowy.
02 Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację kredytową. Wypełnij formularz.

Formularz
03 Zadzwonimy do Ciebie aby przedstawić możliwości.

Wypełnij formularz

Bezpłatnie przeanalizujemy
Twoją sytuację kredytową

01 Bank, z którym podpisałeś umowę:
02 Rok podpisania umowy:
Przejdź dalej

krok 1/2

Podaj dane abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania) dla COMPETIA Kancelaria Prawna sp. z o. o. , ul. Ligocka 103, bud.7, 40-568 Katowice, KRS: 0000494519, w zakresie danych teleadresowych w celu sporządzenia oferty usług prawnych.
Podanie w formularzu adresu mailowego oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.

Podanie w formularzu nr telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o treści marketingowej.

krok 2/2

Kto zajmie się Państwa sprawą ?

Wynagrodzenie Kancelarii

01

Przygotowana dla Państwa analiza
prawno-ekonomiczna jest bezpłatna.

02

Dalsze działania Kancelarii dają gwarancję kompleksowej obsługi prawnej celem obniżenia rat przyszłych i zwrotu dotychczas nadpłaconych rat lub całkowitego unieważnienia umowy kredytowej.

Obsługa prawna realizowana jest w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń.

Obsługa prawna od pierwszego dnia trwania umowy realizowana jest wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych Kancelarii.

Wynagrodzenie za dalsze działania Kancelarii składa się z dogodnej dla Państwa opłaty wstępnej i premii od wartości uzyskanych dla Państwa świadczeń. Po bezpłatnej analizie prawno-ekonomicznej zostanie Państwu przedstawiona szczegółowa oferta dalszych działań.