PACJENCIE WALCZYSZ O ZDROWIE?

Zamknięte sanatoria, wstrzymane zabiegi? Utrudnione leczenie i rehabilitacja? Nie wiesz co robić, aby turnus rehabilitacyjny czy zabieg nie przepadł i odbył się w pierwszej kolejności? Sprawdź jakie świadczenia zdrowotne Ci przysługują.

Poznaj szczegóły >

LEKARZE I PIELĘGNIARKI

Zostałeś delegowany do pracy w związku z COVID-19 nie wyrażając na to zgody? Zostałeś ukarany w związku z odmową przyjęcia proponowanej pracy? Poznaj swoje prawa w dobie epidemii.

Poznaj szczegóły >

Plan na skuteczne leczenie

Wsparcie dla pacjenta

Celem jest umożliwienie Państwu odbycia zaplanowanych wcześniej zabiegów rehabilitacyjnych i zabiegów medycznych w pierwszej kolejności po ustąpieniu zagrożenia związanego z COVID19. Przygotujemy stosowne wnioski i dokonamy szczegółowych ustaleń.

Kuracjusz

Kancelaria przeanalizuje Państwa sytuację, przygotuje wnioski o realizację turnusów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych do NFZ, w pierwszej kolejności. Opracowane zostaną również wezwania o zwrot kosztów poniesionych w związku z odwołaną kuracją czy jej skróceniem.

Leczenie obcokrajowców

Przebywają Państwo na terenie Polski nie mając ubezpieczenia zdrowotnego. Kancelaria udzieli informacji i sporządzi niezbędną dokumentację, ustalając jakie świadczenia zdrowotne Państwu przysługują w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 i kto sfinansuje Państwa leczenie.

Kontakt

Zastanawiasz się co robić?

Chcesz bezpłatnie skonsultować problem bez wychodzenia domu?

Wolisz porozmawiać przez telefon?

Służba zdrowia walcząca z COVID19

Skierowanie lekarza/pielęgniarki do pracy

Celem jest uchronienie Państwa przed negatywnymi skutkami skierowania do pracy w związku z COVID19. Kancelaria przygotuje dla Państwa stosowne odwołania od decyzji wojewody do Ministra Zdrowia, wnioski o zwrot poniesionych kosztów oraz odwołania od nałożonych kar finansowych.

Wynagrodzenie i składki ZUS a skierowanie do pracy

Kancelaria pomoże Państwu w przypadku nieprawidłowego naliczenia Państwu wynagrodzenia w okresie skierowania do pracy w związku z COVID 19, zarówno prowadząc negocjacje ustne, jak i przygotowując odpowiednią dokumentację. w przypadku nieprawidłowości w ZUS, prawnicy kancelarii uregulują wszelkie kwestie prawne.

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna lekarzy/pielęgniarek

Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i karnych. Kancelaria przeprowadzi Państwa przez proces całego postępowania, sporządzi niezbędną dokumentację i zapewni zastępstwo procesowe.

Odpowiedzialność karna pracodawcy i przełożonego

W przypadku stosowania „przymusu” bądź łamania Państwa praw pracowniczych przez pracodawcę bądź przełożonego, prawnicy kancelarii wskażą Państwu kierunki działania, przygotują wnioski i zgłoszenia.

Kto zajmie się Państwa sprawą ?

Wynagrodzenie Kancelarii

01

Wideorozmowa lub konsultacja problemu w formie mailowej jest bezpłatna.

02

Dalsze działania Kancelarii to:

  • wspólne ustalenie rozwiązań,
  • wycena zlecenia,
  • Państwa akceptacja,
  • wykonanie zlecenia.

Pracujemy sprawnie i skutecznie!