KOMPLEKSOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI REALIZOWANA JEST NA PIĘCIU ETAPACH

01

monitoring należności

02

windykacja przedsądowa

03

windykacja w toku postępowania sądowego

04

windykacja w toku postępowania egzekucyjnego

05

windykacja w toku postępowania upadłościowego

Odzyskamy Twoje pieniądze
Szybko i skutecznie