Częste pytania

Miałem wypadek. Jechałem na rowerze i zostałem potrącony przez samochód. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i do tej pory go nie odnaleziono. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

TAK. W tym przypadku odpowiedzialność cywilną ponosi kierujący pojazdem mechanicznym, przez którego zostałeś potrącony. Jednak z powodu niezidentyfikowania sprawcy odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podmiot ten pokrywa również szkody, jeśli sprawca (kierujący pojazdem) nie posiada ważnej polisy OC.