Częste pytania

Zostałem potrącony przez samochód. W związku z tym, przebywałem na zwolnieniu lekarskim przez 8 miesięcy. Przez to, że nie pracowałem straciłem liczne premie i dodatki do wynagrodzenia. Czy mogę je odzyskać?

Towarzystwo Ubezpieczeń powinno pokryć Pana wszelkie starty spowodowane niezdolnością do pracy. Należy wówczas obliczyć utracony dochód na podstawie uzyskiwanego wynagrodzenia przed wypadkiem, oraz w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Najważniejsza jest tu prawidłowa i wiarygodna dokumentacja, pozwalająca na wyliczenie utraconego dochodu i strat poniesionych w wyniku trwającej nieobecności w pracy.