Częste pytania

Przesłałam do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wszystkie moje dokumenty medyczne zgromadzone po wypadku. Czy mogę ubiegać się o ich zwrot?

Oczywiście. Naturalnym faktem jest przesyłanie dokumentacji Poszkodowanego do Ubezpieczyciela, natomiast możemy bez większego problemu napisać prośbę o wydanie dostarczonej dokumentacji, przedstawiając argumenty, dla których są one Pani potrzebne.