Częste pytania

Czy aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów z powodu wypadku, potrzebują Państwo dowody zakupu w oryginale czy mogą być kserokopie?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w kwestii zwrotu poniesionych kosztów czy to za leki, rehabilitacje czy sprzęt medyczny odnoszą się wyłącznie do przedstawionych im oryginałów. Wszystkie dokumenty, stanowiące oryginały, są w naszej Kancelarii prawnejprzechowywane z najwyższą starannością. Na prośbę klienta, wnosimy do Ubezpieczyciela o zwrot dokumentów, po ich analizie.