Słownik pojęć

GWARANT UBEZPIECZENIOWY

GWARANT UBEZPIECZENIOWY to określenie Zakładu Ubezpieczeń, obowiązanego do wypłaty pieniężnej na rzecz ubezpieczonego, obowiązek ten wynika z umowy gwarancyjnej.