Słownik pojęć

NNW

NNW to ubezpieczenie od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, jest o tyle istotne, że obejmuje nie tylko kierowcę pojazdu ale również jego pasażerów. NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. W razie śmierci kierowcy rodzina dostaje odszkodowanie 100% odszkodowania. W sytuacji gdy dochodzi do wypadku firma ubezpieczeniowa ponosi koszty leczenia zależnie od tego jak duży jest uszczerbek na zdrowiu. Samo pojęcie „nieszczęśliwego wypadku” można definiować jako każde zdarzenie działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.