Słownik pojęć

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY opiera się na etycznym założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem bądź też zaniechaniem wymaganego działania wyrządził komuś szkodę, powinien ponosić konsekwencje swojego zachowania i wyrównać Poszkodowanemu doznaną przez niego szkodę.