Słownik pojęć

PODEJRZANY

PODEJRZANY w postępowaniu karnym jest to osoba wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest osoba, wobec której jeszcze nie postawiono zarzutu.