Słownik pojęć

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE SZKODY

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE SZKODY jest to ogół czynności zmierzających do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, rozdysponowania składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz zakończenia bieżących spraw spółki, prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych.