Słownik pojęć

POSZKODOWANY

POSZKODOWANY to osoba, która ucierpiała w wyniku wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Poszkodowany uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania, gdy doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.