Słownik pojęć

RESTYTUCJA

RESTYTUCJA zwrot w formie ekwiwalentu (np. pieniężnego) lub w naturze mienia bezprawnie skonfiskowanego przez rząd lub władze samorządowe.