Słownik pojęć

SPRAWCA

SPRAWCA według przepisów prawa to ten, którego zachowanie, istotne dla społeczeństwa, doprowadziło w sposób choćby pośredni do realizacji znamion typu czynu zabronionego.