Słownik pojęć

SUMA UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA jest wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia.