Słownik pojęć

SZKODA CAŁKOWITA

SZKODA CAŁKOWITA polskie orzecznictwo formułuje definicję tego pojęcia które stanowi, iż jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Określenie progu opłacalności naprawy a tym samym określenia szkody jako całkowitej jest różne w zależności od rodzaju ubezpieczenia OC lub AC, z którego jest likwidowana szkoda.