Słownik pojęć

UBEZPIECZONY

UBEZPIECZONY to osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.