Częste pytania

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jest to instytucja, której zadaniem jest wypłata odszkodowań dla niewinnych ofiar wypadków spowodowanych przez nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy oraz nieubezpieczonych rolników. Fundusz zaspokaja również roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.