Częste pytania

Tej zimy przewróciłam się na nieodśnieżonym chodniku. Do kogo powinnam zgłosić się o odszkodowanie?

Wypadki spowodowane nienależytym utrzymaniem dróg i chodników, to częste przypadki naszych klientów. Zgodnie z przepisami prawa, drogi, jak i chodniki, powinny być utrzymywane w należytym stanie. Utrzymanie drogi w stanie właściwym należy do jej zarządcy, którego ustalamy za Panią jako Pełnomocnik. Wówczas roszczenie kierujemy do jego Ubezpieczyciela, gdyż zazwyczaj, posiadają oni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, choć nie jest to obowiązkowe.