Częste pytania

Co jest brane pod uwagę w ocenie wysokości przyznanego odszkodowania?

W ustalaniu wysokość odszkodowania są brane pod uwagę liczne czynniki, między innymi: rodzaj doznanych obrażeń, stopień ich powikłań w przyszłości, wiek osoby poszkodowanej, wykonywany zawód, stopień z jakim wypadek wpłynął na aktywność i życie Poszkodowanego, prognoza na jego przyszłość. Kumulatywna ocena tych czynników prowadzi do ustalenia wysokości przyznanego odszkodowania.