Częste pytania

Już czwarty miesiąc jestem na zwolnieniu lekarskim. Otrzymuje tylko zasiłek chorobowy. Wcześniej miałem kilka źródeł dochodu, premie, prowizje. Jak wykazać straty, które poniosłem?

Podstawową stratą wynikającą z utraconego dochodu jest różnica pomiędzy średniomiesięcznym wynagrodzeniem otrzymywanym przed wypadkiem a wynagrodzeniem otrzymywanym w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ważnym elementem ustalania wysokości należnego świadczenia jest rodzaj wykonywanej umowy. Wyliczenia stosowane przy umowie o pracę różnią się o tych stosowanych przy prowadzonej działalności gospodarczej, umowie zlecenie czy umowie o dzieło.