ZAPYTANIA OFERTOWE

DOFINANSOWANIE FE

Competia Kancelaria Prawna Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci LAW POINT szansą na wzrost konkurencyjności firmy"  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP , nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0298/17-00

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji. Stworzono samoobsługowy oddział kancelarii prawnej (LAW POINT), dedykowane mobilne stoisko handlowe zlokalizowane w galerii handlowej, umożliwiające automatyzację i cyfrową obsługę klienta w zakresie usług prawnych. Stworzono LAW POINT, w którym Klienci za pomocą Cyfrowego Systemu Komunikacji Prawnej oraz urządzeń stanowiących cyfrowe wyposażenie LAW POINT, samo-obsługowo mogą korzystać z konsultacji prawnej, realizując wideo połączenie z wybranym prawnikiem, pełny obieg dokumentacji, składanie podpisów i płatność.

Dofinansowanie projektu z UE: 334 563,75 zł 

Dofinansowanie FE - Zestaw znaków